genetica

Klein stukje genetica over de Bengaal.

Bengaal profiel ogenIk wil hier graag een woordje uitleg geven in verband met de vererving bij de Bengaal. Omdat ik dit in de eerste plaats heel interessant vind, en zeker door het eerste nest van ons Mikeyla waarvan de helft marbled is desondanks Mikeyla zelf en de vader van de kittens spotted/rosetted is. Eigenlijk is de basis van dit (kleine) stukje genetica niet zo heel moeilijk om te begrijpen maar toch niet zo simpel om uit te leggen.

Je kan dus inderdaad marbled verkrijgen uit 2 spotted ouders maar dit is alleen mogelijk wanneer moederpoes en kater drager zijn van het marbled gen, en ze dan ook nog eens allebei dit marbled gen doorgeven aan het kitten in wording. Je kan met andere woorden dus alleen maar marbled verkrijgen wanneer een kitten 2 marbled genen heeft ontvangen van zijn/haar ouders.

Bij het prille ontstaan van nieuw leven, zij het bij de mens, de kat, de hond… is het de speling van de genen van de moeder en de vader die bepalen hoe je er uit zal zien, welke oogkleur je zal krijgen enz. DNA bestaat altijd uit genen van moeder en van de vader en dit is niet anders bij de bengaal. Elk kitten (en levend wezen) is het resultaat van de samensmelting van genen van beide ouders.

En het is dat genenpakketje dat bepaalt hoe een kitten er gaat uitzien. Maar om verder te gaan waarom in het nestje van Mikeyla marbled kittens zitten is het ook belangrijk om te weten dat niet elk gen hetzelfde is. Er is verschil in genen, zo heb je dominante genen en niet-dominante genen. Dominante genen zullen altijd de overhand halen van de niet dominante genen. Belangrijk om te weten is dat het spotted gen dominant, en het marbled gen een niet dominant gen is.

Dit wil zeggen dat wanneer je een Bengaal hebt die het spotted en marbled gen draagt die er steeds spotted zal uitzien omdat het spotted gen het marbled gen overheerst. Om een marbled uiterlijk te hebben bezit de kat steeds 2 marbled genen. Marbled Bengalen hebben dus van beide ouders, zowel van vader als van moeder, het marbled gen geërfd.

Vader spotted en moeder spotted = marbled kittens? … een voorbeeld:

Wanneer een Bengaal van zijn/haar ouders het spotted gen, en het marbled gen geërfd heeft (van elke ouder in dit geval 1 verschillend gen) zal die Bengaal steeds het spotted vachtpatroon hebben doordat het spotted gen dominant is tegenover het marbled gen. Toch is deze Bengaal, met een spotted uiterlijk, raar maar waar wel drager van het niet-dominante gen marbled.

Ook al zie je geen marbled, genetisch en onzichtbaar voor het blote oog, heeft deze bengaal het marbled gen wel meegekregen van 1 van zijn ouders en kan dit marbled gen doorgeven aan zijn of haar nakomelingen. Wanneer je deze spotted Bengaal, die drager is van het marbled gen, verpaart met een andere spotted Bengaal, die net zoals de Bengaal hierboven, drager is van het spotted en marbled gen, kunnen de genen van deze ouders op 3 verschillende manieren samensmelten. En erft het kitten één van onderstaand genetische codes en het daaruit volgende patroon:

Code 1: (Gen 1) spotted + (Gen 2) spotted = kitten heeft een spotted vachtpatroon, en draagt enkel het spotted gen.

Code 2: (Gen 1) spotted + (Gen 2) marbled = kitten heeft een spotted vachtpatroon,
maar is net als de ouders ook drager van het marbled gen.

Code 3: (Gen 1) marbled + (Gen 2) marbled = kitten heeft een marbled vachtpatroon en draagt enkel het marbled gen.

En dan komen we tot de conclusie waarom ons Mikeyla, een spotted/rosetted poes toch marbled kittens kreeg in haar nestje met een spotted/rosetted kater. Zij en de papa van de kittens zijn beiden drager van het marbled gen, ook al was dit aan hun vachtpatroon niet te zien. ( Zij dragen beide de genetische code 2 : spotted+marbled. Door de samensmelting van de genen hebben 2 kittens uit dit nest zowel van ons Mikeyla het marbled, als van vader het marbled gen geërfd wat resulteerde in 2 prachtige marbled kittens.

De andere kittens van dit nest die overigens wel spotted/rosetted zijn, hebben oftewel de genetische code 1: spotted/spotted of code 2: spotted/marbled van hun ouders gekregen. Deze 2 combinaties van genen geven altijd een spotted vachtpatroon doordat het spotted gen zoals hierboven al uitgelegd dominant is tegenover marbled. Dit is de theorie achter de marbled vererving in het kort verwoord. Echter is het soms niet makkelijk om te achterhalen welke spotted poes of kater, geboren uit 2 spotted ouders, het marbled gen draagt, en dat hebben we dus zelf mogen ondervinden.

Het marbled gen aanwezig bij spotted Bengalen (code 2) kan generaties genetisch worden doorgegeven zonder dat er 1 marbled kitten geboren word. Het gebeurt dus dat er marbled kittens worden geboren uit een spotted poes of kater waarvan niet bekend was dat hij of zij drager was. Uiteraard verteld een stamboom je veel en heb je een idee van wat je kan en mag verwachten bij bepaalde combinaties van ouders. Moeilijkheid is soms echter dat het niet vaststaat dat een spotted poes of kater marbled draagt enkel en alleen omdat er marbled in de stamboomlijnen zit.

Dat er marbled in de lijnen zit geeft logischer wijs meer kans op marbeld kittens bij de juiste combinatie maar dit is geen vaststaand feit. Het is niet omdat deze spotted Bengaal marbled in de stamboomlijnen heeft dat hij/zij dit dan per definitie ook geërfd heeft. Deze spotted Bengaal kan code 1 verkregen hebben van de ouders en zal dus nooit marbled nakomelingen hebben.

Ook kan een marbled gen generaties lang zijn doorgegeven zonder zichtbaar te zijn (code 2), om dan terug marbled te geven bij de juiste verparing en de daaruitvloeidende genencombinatie die deze vormen. Dat Mikeyla mogelijk drager was van het marbled gen wisten we, er zit dan ook redelijk wat marbled in haar stamboom, zelfs vrij kort bij en de kans was dus groot dat zij mogelijk marbled kittens zou kunnen geven. Omdat we ons eigenlijk meer richten op het verkrijgen van spotted/rosetted kittens was het dus van belang een kater te vinden die geen drager was van het marbled gen.

Op deze manier zouden we dan ook enkel spotted/rosetted kittens kunnen krijgen uit een nest van haar. Zo doende vonden we de vader van de kittens die op zijn eigen stamboom ( tot de 5e generatie) geen enkele marbled in zijn lijnen heeft, enkel spotted/rosetted. Na verder en lang opzoekingwerk vonden we marbled in zijn stamboom langs moeders zijde, maar dit eigenlijk heel ver weg.( Je moet echt zoeken om marbled te vinden.)

We gingen er dus vanuit dat er zo goed als zeker enkel spotted/rosetted kittens zouden geboren worden uit deze combinatie, maar we hielden rekening met een ‘kleine en minieme kans’ dat er een marbled kitten in het nest zou kunnen zitten. We kregen er zelfs 2 . Ook al richten we ons op het verkrijgen van spotted/rosetted kittens we zijn enorm gelukkig met onze 2 marbled kanjers. Het is fascinerend om te zien hoe een marbled patroon ontwikkeld en we zijn meer dan benieuwd hoe ze er binnen pakweg een jaartje zullen uitzien.

Moest je van plan zijn om een Bengaals kitten te adopteren, gelieve eerst de nodige informatie over de Bengaal te lezen alvorens direct tot aankoop over te gaan.